กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: แบบเรียนภาษาเขมร ตอนที่ 3...( ต่อ )

 1. #1
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ บักหั๋มน๊อย
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  "โนว อำเภอ ท่าตูม จังหวัดเสร็น..บาด" อ
  กระทู้
  22

  แบบเรียนภาษาเขมร ตอนที่ 3...( ต่อ )

  คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ
  กะเม็ด - มีด
  กะเม็ดตะแวว - มีดพร้า
  กะเม็ดปันตั๊วะ - มีดตอก
  กะเม็ดปังตอ - มีดอีโต้
  ทะมอซันลีงกะเม็ด - หินลับมีด
  เดิง - ขวานใหญ่ผ่าไม้
  อันลูง - ค้อนตอกตะปู
  ตะปู - ตะปู
  ซังกะซี - สังกะสี
  กระบืง - กระเบื้อง
  เอิด - อิฐ
  ทะมอ - หิน
  กะซัยจ - ทราย
  กะมร - ปูน
  จ๊อบ - จอบ
  จะนีก - เสียม
  แดกอัร - เลื่อย
  แดกโช้ - กบไสไม้
  ดาว - ดาบ
  ปึเทา - ขวาน
  ธนู - ธนู
  ซะแบกยืด - หนังสติ๊ก
  กัมเพลิง - ปืน
  ซนา - หน้าไม้
  เฌอเค็ด - ไม้ขีดไฟ
  พุ - พุ
  ชโมก - ฉมวก
  ซันตู้ยจ - เบ็ด
  ตรู - ลอบ
  กระแซ - เชือก
  ตรูเปรง - ไซ
  กระนีว - เคียว
  เฌอบอก - ไม้นวดข้าว
  เฌอเจว - ไม้ตีข้าว
  อันเกือล - คันไถ
  แอก - แอก
  นิม - ไม้ที่พาดไว้บนคอ ของ ควายหรือ วัว
  ออง - เชือกที่คล้อง คอ ของควาย หรือ วัว
  กระแซระเยียง - เชือกยาว 2 เส้น ที่เชื่อมต่อระหว่างไม้บนคอทั้ง 2 ข้าง กับ แอกน้อย
  แอกนอย - แอกน้อย
  เปรือด - เชือกที่เชื่อมต่อระหว่างแอกน้อย กับ คันไถ
  พะนีง - พะเนียง ( ไม้ที่ใช้สำหรับ ใส่ ผาน )
  พาล,แดกพาล - ผาน,เหล็กผาน
  ตระดอก - กระดิ่ง
  กึนเลาะ - เชือกเครา
  ชะน้ายจ - กระโดงวิดน้ำ
  ระเนื้อ - คราด
  เฌอเรกไดซะนาบ - ไม้หาบมัดกล้า..มีลักษณะเหมือนไม้กางเขน ที่ปลายด้านหนึ่งมีเชือกผูกไว้สำหรับคล้องกับไม้คาน
  เฌอเรกกะนับ - ไม้หาบฟ่อนข้าว..เป็นต้นไผ่ทั้งลำยาวประมาณ 4 – 5 เมตร เจาะไม้เสียบทำเป็นง่ามไว้ด้านบนทั้ง 2 ข้างของลำไม้ไผ่ เป็นแถวยาวทั้งลำ ระยะห่างระหว่างไม้ง่าม แต่ละอันประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ส่วน ท่อนล่างของลำไม้ไผ่ จะมีไม้ง่าม ทำเป็นขาตั้ง จำนวน 2 ขาตั้ง
  จังเอร - กระด้งฟัดข้าว
  เกรียง - กระด้งมอน
  กึนจาด - กระจาด
  กึนเจอ - กระ เฌอ
  บุง - กระบุง
  ปึงกี - บุ้งกี๋
  กันตรอง - ไม้ช้อน
  ซะปั๊วะ - ถาด
  ตะน็วล - ตุ่ม ( ทำจากดินเผา )
  ตะน็วลตึก - ตุ่มน้ำ ( ทำจากดินเผา )
  โอง - โอ่ง
  จอก - แก้วน้ำ
  ตะกอ - กา
  ตะกอตึก - กาน้ำ
  ปะเติล - ขัน
  กระบูย - กระบวย
  ลอด - หลอด
  ฮูด - หวด
  จาน - จาน
  จานจรุง - ถ้วย,ชาม
  ชอน - ช้อน,ส้อม
  เวก - ทัพพี
  ตลิว - ตะหลิว
  เฌอโกล - ไม้กวน
  ตังกีบ - ตะเกียบ
  กะเตี๊ยะ - กะทะ
  กาละมัง - กาละมัง
  กรวบชนัง - ฝาหม้อ
  กรวบ - ฝา
  ชะนังซราว - หม้อสาวไหม
  ชะนัง - หม้อ
  ชนังตะนำบาย,ดำบาย- หม้อหุงข้าว
  ชนังซันลอ - หม้อทำกับข้าว หรือ หม้อแกง
  ซึง - หม้อนึ่ง
  จร๊ยจ - เขียง
  คลัญจ จรู๊ก - น้ำมันหมู
  ตะม็อด - ไม้หนีบ,ไม้ย่าง
  บุง - กระบุง
  เจียล - ตะกร้า
  ทัง - ถัง
  ลิด - ถังตวง ( ลิตร )
  ปันเตือด - บรรทัด
  เฌอปันเตือด - ไม้บรรทัด
  เดกเขมา - ดินสอดำ
  ปะกัย - ปากกา
  ปึง,ซะม็อด - สมุด
  นังซือ - หนังสือ
  ซึนแรก - สาแหรก
  ด็องแรก - ไม้คาน
  เจียรเฮ็บ - ขันหมาก
  กะเม็ดประน้า - มีดเชี่ยนหมาก
  ตะบัล - ครก
  ตะบัลเจอะซโรว - ครกตำข้าวเปลือก
  อันเร - สาก
  เฌอจะกีล - ไม้แซะ
  กระดืง - กระเดื่อง
  เฌอเตือะ - ไม้คาด,ไม้สอด
  จังกราน - เตาหุงข้าวด้วยฟืน
  ดมจังกราน - ก้อนหิน หรือ ก้อนดินแข็ง 3 ก้อน ที่วางตั้งไว้ เป็นสามเหลี่ยม สำหรับทำเตาหุงข้าว
  เอาะ - ฟืน
  ขะยูง - ถ่าน
  จังกีง - ตะเกียง
  ตีน - เทียน
  จันเลาะ - ไต้
  ตระดอกจันเลาะ - โคมไฟ ,คนสมัยก่อนจะทำโคมไฟ โดยใช้ เปลือกไม้,กาบไม้ ทำเป็นโครง และใช้ตะเกียง วางไว้ข้างใน โดยส่วนมากจะใช้ในฤดูฝน เพราะ สามารถป้องกันการเปียก
  น้ำ เปียกฝน และ ทำให้ตะเกียงไม่ดับ
  เพลิงเชลาะ - ไฟฉาย
  ทะมอเพลิง - ถ่านไฟฉาย
  คลัญจกาด - น้ำมันก๊าด
  แกด - แก๊ซ
  อันจุล - เข็ม
  เจ้ - ด้าย
  ซำแล็ย - สำลี
  กวร - นุ่น
  กันเตล - สาด,เสื่อ
  ปูก - ฟูก
  ขเนย - หมอน
  ซะรอม - ปลอก
  พูย - ผ้าห่ม
  สไบกราล - ผ้าปู
  เตียง - เตียง
  บอนเดก - ที่นอน
  ฮอง - ห้อง
  บอนโฮบบาย - ที่ทานอาหาร
  กรู - ครัว
  ฮองกรู - ห้องครัว
  บอนอังกุยเลง - ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องรับแขก
  กันตัง - เก้าอี้ หรือที่นั่งที่ไม่มีพนัก
  โต๊ะ - โต๊ะ
  เกาอี - เก้าอี้
  เกร้ - แคร่
  ปะเตี๊ยะ - บ้านเรือน
  ยุง - ยุ้ง,ฉางข้าว
  กะตวม - กระท่อม
  เวือด - วัด
  โบด - โบสถ์,อุโบสถ
  ซาลา - ศาลา
  เปิง - เพิง
  จะเนอร - บันได
  กำจะเนอร - ขั้นบันได
  เทวียร - ประตู
  เทวียรตูยจ - หน้าต่าง
  กึนเจียง - ฝาบ้าน
  กระดาร - กระดาน
  ปีจเฌอ - ปีกไม้
  ตระซอร - เสา
  ทะนึม - คาน
  ซะแมง - จั่ว
  กลอน - กลอน
  ระบีง - ระเบียง
  ต้า - ชาน
  ละเวง - บริเวณ
  ระบอง - รั้ว
  แนว - เขต
  ละ - หลัก
  ซูน - สวน
  ซแร - นา
  พลือซแร - คันนา
  เซราะ - บ้าน,หมู่บ้าน
  ติงยู - คันร่ม,ร่ม
  มูก - หมวก
  อาว - เสื้อ
  คอ - กางเกง
  กึมโปรง - กระโปรง
  กระแซกระวัด - เข็มขัด
  อาวซังแรก - เสื้อกล้าม,เสื้อแขนนกุด ,เสื้อบักกะแหล่ง
  อาวไดเวง - เสื้อแขนยาว
  อาวไดแกล็ย - เสื้อแขนสั้น
  อาวกะน็อง - เสื้อชั้นใน
  คอเจิงเวง - กางเกงขาวยาว
  คอเจิงแกล็ย - กางเกงขาสั้น
  คอกะน็อง - กางเกงใน
  สัมป๊วจ - ผ้าถุง
  โซรง - ผ้าสะโหร่ง
  สไบ - ผ้าขาวม้า
  ท็องได - ถุงมือ
  ท็องเจิง - ถุงเท้า
  ตะเนือบ - รองเท้า,รองเท้าแตะ
  ซะแบกตะเนือบ - รองเท้าหนัง
  เกือก - รองเท้าหุ้มส้น
  วิทยุ - วิทยุ
  เทป - เทป
  กรืง - เครื่อง
  สำเลง - เสียง
  กรืงสำเลง - เครื่องเสียง
  กรืงเพลิง - เครื่องไฟ
  กรืงเลง - เครื่องเล่น
  กันแชงอาโล - หอกระจายข่าว
  ตูลำโพง - ตู้ลำโพง
  กระแซเพลิง - สายไฟ
  ลอดเพลิง - หลอดไฟ


 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ๛หนุ่มบ้านไกล๛
  วันที่สมัคร
  Apr 2009
  กระทู้
  849
  บล็อก
  8
  โอ เจีย เมน เตน เลย บอง

  เมียน ความรู้ โม ออยตี้ดเหย

  ขะมาด ซม คาราวะ อิอิอิอิ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •