กินเกลี้ยงกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงกินเกลี้ยง


กินเกลี้ยงเกิดมาเพื่อกินไม่มีทิ้งไม่มีทุ่ม
กินแบบอุ่นอุ่นชิ้นบ่ต้องดั๊งไฟ
ซอยแซบแกล้มสุราเพียวเพียวไว้
ไม่ร่ำไรนั่งกินได้ทั้งวัน


กินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนเรียบ
ในป่าเปรียบกินได้ไม่เคยหัน
แต่ฤษียกเว้นให้ก็แล้วกัน
ในน้ำนั้นเว้นก็แต่เรือไม่ยุ่งเกี่ยวสัตว์บนฟ้ากินหมดใครอย่าว่า
ยกเว้นถ้าเครื่องบินบินที่โฉบเลี้ยว
นอกนั้นนั่งกินจนหมดสุราเพียว
ตัวผู้เดียวจะกินให้สิงห์คุย


ข้าขอกินแต่ข้าไม่ทำผิด
ไม่คบคิดให้ร้ายใครผ่านฉลุย
ทุกอย่างที่กินมีแต่ลุย
เรื่องความคุยตัวข้าก็เก่งจริง
กินเกลี้ยงกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงกินเกลี้ยง[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=41116s2[/wma]