คอยคนสีซอคอยคนสีซอ
เสียงซออ้อนรำพันเริ่มดังขึ้น
ถวิลซึ้งเสียงซอบรรเลงแว่ว
คนเล่นซอ อี๋..ออ สีเพริศแพร้ว
ฟังซอแว่วแล้วอยากรักคนสีซอ


คอยคนสีซอจะขอเคียง
แว่วสำเนียงซออ้ายใจคนขอ
น้องจะคอยรอรักคนสีซอ
จะพะนอซออ้ายด้วยใจรักเสียงซอแว่วหวานน้องสะท้าน
ซออ้ายขานหวานซึ้งได้ประจักษ์
ความรักผ่านเสียงซอมาเอ่ยทัก
น้องก็รักรออ้ายคนสีซอ[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=51136s3[/wma]