รอพี่ที่ บ.ข.ส.
นัดแล้วให้น้องรอที่ บ.ข.ส
น้องไปรอตั้งแต่เมื่อตีห้า
ยืนยิ้มหวานรอพี่จะกลับมา
วันนี้หนาคงได้พ้อหน้ากัน


จนสายก็ยังไม่เห็นพี่
น้องคนดียืนรอพี่ไม่เหหัน
ยืนคอยพี่เราคงได้พบกัน
ยิ้มคงมั่นยามนี้คงพ้อพี่คนดีพอจวนเที่ยงพี่ก็ยังไม่มา
น้องคิดว่าคงไม่หลีกหนี
อีกสักหน่อยคงพ้อกันนะคนดี
เวลานี้คงดีใจพบพี่ชาย


พอยามบ่ายยืนรอชะเง้อหา
พี่ไม่มาเพราะอะไรพี่ถึงหาย
เฝ้ายืนรอพี่นั้นคู่เคียงกาย
แม้ยามบ่ายก็ยังรอฝันถึงกันเย็นมากแล้วทำอย่างไรพี่จะถึง
ใจคะนึงครวญหาได้แต่ฝัน
ว่าคงได้พ้อหน้าพี่ทุกวี่วัน
อนิจจาน้องนั้นกลั้นน้ำตา[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=21208s2[/wma]