ร่วมรำลึกเรื่องราวเก่าๆครับเพลงโฆษณา ถ่านไฟฉายตรากบเพลงโฆษณา ถ่านไฟฉายตรากบเพลงโฆษณา ถ่านไฟฉายตรากบ

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Q-MUD-Nd3xw
:1-:1-:1-:l-:l-:l-
ที่มา: รายการคุณพระช่วย ช่อง modern nine