ลูกสาวเจ็กแต่งงานวันแรก
หมวยเป็นลูกสาวเตี่ยเลี้ยงมาตั้งตะน้อยเท่าใหญ่ส่งเรียนจนมีความฮู้รู้การศึกษ เฝ้าสั่งสอนอบรมให้เป็นคนดี
หมวยเอ้ย..ลื้อต้องเป็งคง กะตานยูรู้คุณน๊า อยากมได้ดีมีสุขสบาย ลื๊อก็คิกถึงเตี่ยงมั่ง
จนวันหนึ่งเป็นวันแรกของหมวยได้เข้าห้องหอ
หมวยกำลังจู๋จี๋กะแฟนอย่างมีความสุขก็นึกถึงคำเตี่ยได้ กะพร่ำเสียงหลงไปว่า
เสียงหมวย เตีย เตี๊ย เตี่ย เตี้ย ตะเลี๊ยเตี่ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจ๋า

(เหอะ เห๋อ ) งึกๆงักๆ