เพลง หัวข้อข่าว
ร้องโดย ยาว ลูกหยี
แต่งโดย ปอง ปากาชน:1-:1-:1-