กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: การสิ้นสุดการสมรส

Blogger
 1. #1
  ศิลปิน นักเขียน สัญลักษณ์ของ maanoy
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  กระทู้
  2,276

  การสิ้นสุดการสมรส


  การสิ้นสุดการสมรส

  เมื่อมีการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วการสมรสนั้น จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุต่าง ๆ ดังนี้
  ๑. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ๒. เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนเพราะการสมรสนั้นตกเป็นโมฆียะ
  (ขอให้ดูเรื่องการสมรสที่เป็นโมฆียะ)
  ๓. โดยการหย่าซึ่ง การหย่านั้น ทำได้ ๒ วิธี ๓.๑ หย่าโดยความยินยอม คือ กรณีที่ทั้งคู่ตกลงที่จะหย่ากันได้เอง กฎหมายบังคับว่า
  การหย่าโดยความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย ๒ คน และถ้า
  การสมรสนั้นมีการจดทะเบียนสมรส (ตามกฎหมายปัจจุบัน) การหย่าก็ต้องไปจดทะเบียนหย่าต่อ
  นายทะเบียน ที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอด้วย มิฉะนั้นการหย่าย่อมไม่สมบูรณ์

  ๓.๒ หย่าโดยคำพิพากษาของศาล กรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งประสงค์จะหย่า แต่อีกฝ่ายหนึ่ง
  ไม่ต้องการหย่า จึงต้องมีการฟ้องหย่าขึ้น


  เหตุที่จะฟ้องหย่าได้คือ

  (๑) สามีอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องหญิงอื่นเป็นภริยาหรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ (๒) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติเช่นนั้นเป็นความผิด อาญาหรือไม่ ถ้าความประพฤติเช่นนั้นเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
  - ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
  - ได้รับความดูถูกเกลียดชัง หากยังคงสถานะของความเป็นสามีภริยากันต่อไป
  - ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกัน
  ฉันสามีภริยา มาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ คำว่า "ประพฤติชั่ว" เช่น สามีเป็นนักเลงหัวไม้ เที่ยวรังแกผู้อื่น เล่นการพนัน หรือสูบฝิ่น กัญชา เป็นต้น

  (๓) สามีหรือภริยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหมิ่นประมาทหรือ เหยียดหยาม
  อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องเป็นการร้ายแรงด้วย อีกฝ่ายจึงจะฟ้องหย่าไ
  ด้
  (๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิด ๑ ปี อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  การละทิ้งร้างนี้ หมายถึง การที่ฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หากไม่เป็นการจงใจ เช่น
  ต้องติดราชการทหารไปชายแดน เช่นนี้ไม่ถือเป็นการทิ้งร้าง
  (๕) ฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกจำคุกเกิน ๑ ปี โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มี
  ส่วนในความผิด หรือยินยอมหรือรู้เห็นเห็นใจ และการเป็นสามีภริยากันจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่ง
  ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อยเกินควร อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้

  (๖) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่ตลอดมาเกิน ๓ ปี หรือแยกกันอยู่ ตามคำสั่งเป็นเวลา
  เกิน ๓ ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  (๗) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือ ถิ่นที่อยู่เป็นเวลา
  เกิน ๓ ปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

  (๘) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง ตามสมควร หรือทำการ
  เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีหรือภริยาอย่างร้ายแรง แต่การกระทำนั้นต้องถึงขนาดที่ทำให้อีก
  ฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนโดยเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ
  อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  (๙) สามีหรือภริยาเป็นบ้าตลอดมาเกิน ๓ ปี และความเป็นบ้านนั้น มีลักษณะยากที่จะ
  หายได้ และความเป็นบ้าต้องถึงขนาดที่ จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่ง
  ฟ้องหย่าได้
  (๑๐) สามีหรือภริยาทำผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือ ในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่าย
  หนึ่งฟ้องหย่าได้ เช่น สามีขี้เหล้า ชอบเล่นการพนัน ย่อมทำหนังสือทัณฑ์บนไว้กับภริยาว่า
  ตนจะไม่ประพฤติเช่นนั้นอีก แต่ต่อมากลับฝ่าฝืน เช่นนี้ ภริยาฟ้องหย่าได้
  (๑๑) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้
  โรคดังกล่าว ต้องมีลักษณะเรื้อรัง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

  (๑๒) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจ ร่วมประเวณีได้ตลอดกาล
  คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  ........................................................

  ข้อมูลจาก:: กฎหมายกับความรัก โดย ศาสตร์ตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ

 2. #2
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  ฮู้ช่องทางแล่วบาดเนี่ย ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋ หลังจากอดทนมาโดน ฮ่า ๆ ๆ ๆ

  อย่าฟ้าวไปไสเด้ออาว เป็นหมู่ข่อยก่อน ข่อยย่าน ฮ่า ๆ ๆ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พล พระยาแล; 19-03-2010 at 17:46.

 3. #3
  มิสบ้านมหา 2010
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ เขมราฐ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  กลางท่งเมืองเขมฯ
  กระทู้
  1,988
  (๑๑) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้
  โรคดังกล่าว ต้องมีลักษณะเรื้อรัง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  (๑๒) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจ ร่วมประเวณีได้ตลอดกาล
  คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ........................................................


  เกิดเหตุการแบบนี่คู่ชิวิตตีตัวออกห่าง กะเจ็บแล้ว อย่าต้องมาฟ้องหย่ากันเลย

 4. #4
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง
  มิสบ้านมหา 2011
  สัญลักษณ์ของ ผู้ก่อการรัก
  วันที่สมัคร
  Feb 2006
  ที่อยู่
  HappyLand ดินแดนแห่งความสุข, Thailand
  กระทู้
  3,335
  อ้ายพล ที่เอาน้ำมันไปถูพื้นให้ลื่นๆ นี่ก็มีแผนแม่นบ่
  คนที่บ้านไม่เป็นไร แต่แม็กกี้สิจะตาย 555 ลื่นหัวสิแตกเด้อ

 5. #5
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  แม็กกี้ ๆ ๆ อย่าล้ม ๆ ๆ อ๋อ มีไม้พายค้ำอยู่ ไม่น่าจะล้มน๊า ฮ่า ๆ ๆ

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวอิง
  วันที่สมัคร
  Aug 2007
  กระทู้
  914
  เบิ่งข้อ 12ไว้เด้ออ้ายพล อย่าเฮ็ดตางานหลายละ ตรวจการบ้านนักศึกษาแหน่เด้อ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •