นักร้อง หงษ์ เฉลิมพร
คำร้อง เพชร อนุชาติ
เรียบเรียง อ.บุญมี ธ.ประทุทมราช

:1-:1-:1-