วันหนึ่งในสวนโมกข์
<embed src="http://www.google.co.th/embed/52024058/88b2578" width="470" height="320" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>
ขอบคุณ
ธรรมทานมูลนิธิ