นักร้อง หงษ์ เฉลิมพร
คำร้อง บ่าวจักร หนุ่มลำน้ำมูล
เรียบเรียง อ.บุญมี ธ.ประทุมราช

:1-:1-