จากบทมายา...สู่ความจริงจากบทมายา...สู่ความจริงจากบทมายา...สู่ความจริงจากบทมายา...สู่ความจริงจากบทมายา...สู่ความจริง

จากบทมายา...สู่ความจริงบทมายาจากฝันมอบให้
บทมายาที่อำไพให้แก่ฝัน
บทมายาที่พร่ำรำพัน
บทมายาคือฝันสู่กวี

บทกวีมีค่าที่มอบให้
เป็นเพื่อนใจยามใจถวิล
เป็นเพื่อนกล่อมร้อยริน
สร้างทุกสิ่งที่ฝันล่องลอย


ร้อยรสบทกวีที่รวมฝัน
ทุกคืนวันผ่านอักษรเรียงร้อย
ผ่านทุกข์สุขผ่านใจที่ล่องลอย
ให้รวมร้อยรวมรักผ่านกวี


ฝันทุกฝันผ่านลำนำรัก
ฝันทุกฝันร้อยน้ำตา ณ ที่นี้
ฝันทุกฝันรวมร้อยบทกวี
ก็ฝันที่ผ่านลำนำแห่งบทกลอน

เสียน้ำตาเวลาร่วมบทเศร้า
ขับลำเนาร้อยรักแห่งอักษร
ทุกข์และโศกซึมเศร้าผ่านบทกลอน
เหมือนละครที่คนขับด้วยหัวใจ


จากมายาสู่ความจริง
บททุกสิ่งคือใจที่มอบให้
ส่งความรักคละเคล้ากำลังใจ
หวังเพียงให้ได้คลายทุกข์ที่มีจากบทมายา...สู่ความจริงจากบทมายา...สู่ความจริงจากบทมายา...สู่ความจริงจากบทมายา...สู่ความจริงจากบทมายา...สู่ความจริง

[radio]http://www.file2go.com/mrun.php?me=1256s1[/radio]