ททท. สำนักงานกระบี่ จัดงาน “Krabi Rock & Fire International 2010” เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่เป็น Rock Climbing Destination
Krabi Rock & Fire International 2010


จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลัง ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Krabi Rock & Fire International 2010” ระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2553 ณ หาดต้นไทร หาดไร่เล และหาดอ่าวนาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปีนผาของจังหวัดกระบี่ และส่งเสริมให้กิจกรรมการแข่งขันปีนหน้าผาเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่ เป็น Rock Climbing Destination ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักปีนหน้าผาว่าหากนึกถึงการปีนผาต้องไปที่จังหวัดกระบี่

เนื่องจากมีหน้าผาที่สวยงามติดอันดับโลก มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน มีเส้นทางปีนผากว่า 600 เส้นทาง นักปีนผาสามารถเลือกปีนได้ตามระดับความยากง่ายและความท้าทายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นคือเมื่อปีนขึ้นไปบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบี่ เช่น ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาคล้ายรองเท้าบู๊ท เรือสำเภา หัวนก รวมทั้งมองเห็นหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะไก่ ฯลฯ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ
• Lead Climbing Marathon
• Speed Climbing
• Deep Water Soloing

นอกจากกิจกรรมการแข่งขันปีนผาแล้ว ยังมีการจัด การแข่งขันควงไฟ (Fire Contest) คาดว่าหลังจากการจัดกิจกรรมปีนผานานาชาติครั้งนี้จะทำให้จังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและระดับสากลมากขึ้นรวมทั้งจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทร. 0 7562 3944
แฟ็กซ์ 0 7562 3955
E-mail:tourism@krabi_tourism.org
ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เล โทร. 089-2940686
E-mail: pranang_rockclimbing_Club@yahoo.com
ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวต้นไทร โทร. 081-0819993
E-mail: dreamvalleyresort@yahoo.com
ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่
http://krabi-tourism.org, www.tourismthailand.org/krabi

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://krabi-tourism.org