:welcome3

พี่น้องเอ้ย
อัศจรรย์ใจหม่อน กินมอนสังมาเยียว
บัดวาไก่บักโจ้น กินน้ำเยี่ยวบ๊อเป็น

คนเฮาทุกมื้อนี้ หน้าตาดีดูเข้าท่า
แต่หัวใจนั้นนา หวังแก้ผ่้าฆ่าท่าเดียว อิอิ

ทัวร์เที่ยวสุดท้าย - สมทุกข์ สมยาก
ทัวร์เที่ยวสุดท้าย - สนธิ
ทัวร์เที่ยวสุดท้าย - สนธิ สมมาตร

[FLASH]http://spamtheweb.com/ul/upload/2909/68119_Tour.swf[/FLASH]