คิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึงดวงใจ ที่อยู่ปลายฟ้า
คิดถึงดวงตา อุราเงียบเหงา
คิดถึงแสงดาว เคยพราวด้วยดาว
คิดถึงสองเรา เคยวอนรักกัน


อยู่กับเรื่องราว สองเราเว้าวอน
อยู่กับคำอ้อน สองเราไม่เหหัน
อยู่กับคำวอน สองเราบอกรักนั้น
เป็นรักที่มุ่งมั่น ด้วยใจสองดวงทุกทุกเรื่องราว ต่างคนร้อยฝัน
ทุกทุกเรื่องวัน ต่างเรื่องราวล้วน
ทุกทุกราตรี ต่างมีใจแนบทรวง
ทุกทุกคำล้วน บอกรักจากใจ


รักเอยรักเรา ต่างเรื่องลำเนาร้อย
รักเอยเพริศพร้อย ร้อยคำหวานแนบไว้
รักเอยกระซิบ ลิขิตรักไม่คลาย
รักเองจะบอกให้ ว่าใจสองดวงผูกพัน
คิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวันคิดถึง ...เธอทุกวัน[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=11320s1[/wma]