ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดต่อไปนี้ เป็นความผิดที่สามารถยอมความกันได้


1. ม. 272 เอาชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อื่นมาใช้

2. ม. 276 วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเราธรรมดา

3. ม. 278 กระทำอนาจารธรรมดา (มิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัล ไม่ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ไม่เป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล หรือผู้อยู่ในความปกครอง)

4. ม. 284 พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร

5. ม. 209 วรรคแรก ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ

6. ม. 310 วรรคแรก หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น

7. ม. 311 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นโดยประมาท

8. ม.322 เปิดเผยความลับในจดหมาย โทรเลข

9. ม.323 เปิดเผยความลับ ของผู้อื่นที่รู้มาโดยหน้าที่

10. ม. 324 เปิดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์

11. ม. 326 หมิ่นประมาทคนเป็น

12. ม. 327 หมิ่นประมาทคนตาย

13. ม. 328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

14. ม. 341 ฉ้อโกงธรรมดา

15. ม. 342 ฉ้อโกงประกอบด้วยเหตุพิเศษ

16. ม. 344 หลอกลวงคนให้ไปทำงาน

17. ม. 345 สั่งซื้ออาหารหรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยไม่มีเงิน

18. ม. 346 ชักจูงให้เด็กเบาปัญญาขายของโดยเสียเปรียบ

19. ม. 347 ฉ้อโกงในเรื่องประกันวินาศภัย

20. ม. 349 ฉ้อโกงเจ้าหนี้จำนำ

21. ม.350 ฉ้อโกงเจ้าหนี้ธรรมดา

22. ม. 352 ยักยอกทรัพย์ธรรมดา

23. ม. 353 ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์แทนเขา

24. ม. 354 ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์ตามคำสั่งศาล

25. ม. 355 ยักยอกทรัพย์เก็บตก

26. ม. 358 ทำให้เสียทรัพย์ตามธรรมดา

27. ม. 359 ทำให้เสียทรัพย์ชนิดพิเศษ

28. ม. 362 บุกรุกตามธรรมดา

29. ม. 363 บุกรุกโดยย้ายเครื่องหมายอสังหาริมทรัพย์

30. ม. 364 เข้าไปซ่อนตัวในอาคารของคนอื่น
ความผิดที่กฎหมายให้เป็นความผิดอันยอมความได้นอกเหนือจาก ลำดับ 1- 30 เมื่อผู้เสียหายและผู้ต้องหาเป็นญาติกันตาม ม. 71


1. ม. 334 ลักทรัพย์ธรรมดา
2. ม. 335 ลักทรัพย์ประกอบเหตุพิเศษ (เหตุฉกรรจ์)
3. ม. 336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์ตามธรรมดา
4. ม. 357 รับของโจร
5. ม. 360 ทำให้ทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย