ดูเถอะรั้วของบ้าน
เชิญประจานให้สาสม
เชิญเหยียบย้ำให้สิ้นลม
เผื่อสังคมศิวิไลซ์

เพราะรั้วนี้มันรักบ้าน
ยอมคลุกคลานเลือดนองไหล
ยอมเจ็บปวดเพื่อสิ่งใด
เพราะด้วยใจรักสามัคคี

เขามีมาสารพัด
ปากตวัดว่าไม่มี
น่าไม่อายคน...
บอกมาทีนี่อะไร

ร่วมอาลัยที่เศร้าจิต
เพื่อนร่วมชีวิตมาจากไป
หลับเถอะสู่สวรรค์ชั้นคาลัย
ขอจงไปสู่สวรรค์ชั้นวิมาน