จะปีใหม่ปีนี้ หรือปีใหน
อยากเห็นแต่คนไทยรัก สมัครสมาน
อยากเห็นแต่คนไทย นั้นเบิกบาน
เหมือนวันวานวันเก่าๆ ที่เรามี...