เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร

เขื่อนน้ำอูน อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ก่อนถึงอำเภอพังโคน ประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าถนนสายพังโคน-วาริชภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 227) เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดประมาณ 57 กิโลเมตร เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนดิน สร้างกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นสายหนึ่งของแม่น้ำสงคราม ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทาน บรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สภาพโดยทั่วไปเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ รายล้อมด้วยเทือกเขาภูพาน และป่าไม้ที่สวยงาม บริเวณใกล้กับสันเขื่อนเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากการระบายน้ำออกจากเขื่อน
++++++++++++++++++++++++++++
สงสัยสิควมหลังหลายเนาะสาวส่า อิอิอิ

ภาพเขื่อนน้ำอูน
เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร

เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร

เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร

เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร

เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร

เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร