บึงพลาญชัย สัญญลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย สัญญลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่กลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำเมือง มีสะพานข้ามไปยังเกาะกลางบึง อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลหลักเมือง ที่ชาวร้อยเอ็ดให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

แต่เดิมบึงนี้ตื้นเขินเมื่ออำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์(ทอง จันทรางศุ) ย้ายมา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในราวปี พ.ศ. 2469-2470 มีดำริขอความร่วมมือกลับชาวร้อยเอ็ดให้มาขุดลอกบึง โดยนำดินที่ขุดได้ขึ้นมาถมบริเวณขอบบึง กลายเป็นเกาะกลางบึงตกแต่งเกาะดังกล่าวให้สวยงาม เป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองประจำจังหวัดและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประชาชนได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์อำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจจารักษ์ไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านได้พัฒนา เมืองร้อยเอ็ดในด้านต่างๆ