คลิปสอน Harmonic ชนิดต่าง ๆ
คลิปสอน Harmonic ชนิดต่าง ๆ ของกีต้าร์ เล่นได้ทั้งกีต้าร์โปร่ง กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า กีต้าร์ อื่น ๆ มากมาย[WMV]http://www.jfrocks3.com/lessonjfr/harmonics22.wmv[/WMV]


เครดิตที่มา
โค้ด PHP:
http://guitar.kaidown.com/index.php