มีคนมาห้อมล้อมฉันมากมาย ในวันแห่งความสุข
ฉันไม่อาจจะแยกได้ใครคือ"เพื่อน"
จนกว่าจะถึงวันแห่งความทุกข์
ขอขอบคุณเพื่อน แฮ่ม กาฬสินธุ์ ที่มอบถ้อยคำดีๆๆ เพื่อน

เพราะความเป็นเพื่อนยังงดงาม ฉันจึงไม่ถามอะไรอีกแล้ว
ต่อให้แลกเพื่อนกับดวงแก้ว ก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่ยอม
เพราะความเป็นเพื่อนยังงดงาม คือนิยามที่ดีพร้อม
เพราะเพื่อนพร้อมที่จะยอม และพร้อมจะให้อภัย
มอบให้เพื่อนทุกคนที่มอบความเป็นเพื่อนให้ฉันได้มีเพื่อนที่ดีในทุกทุกวันเพื่อน