ภาพเก่าๆในอดีต กรุงเทพฯ

เมืองไทยในอดีต 2/2
ราชดำเนิน

เมืองไทยในอดีต 2/2
ลานพระบรมรูปทรงม้า

เมืองไทยในอดีต 2/2
วัดแจ้ง

เมืองไทยในอดีต 2/2
วัดพระแก้ว

เมืองไทยในอดีต 2/2
ศาลเจ้าแม่ลิมกอเนี้ยว

เมืองไทยในอดีต 2/2
สนามหลวง

เมืองไทยในอดีต 2/2
สวนลุม

เมืองไทยในอดีต 2/2
หัวลำโพง

เมืองไทยในอดีต 2/2
อนุสาวรียฺชัยสมรภูมิ

เมืองไทยในอดีต 2/2
อนุสาวรีย์ประชาธิปใตย

เมืองไทยในอดีต 2/2
สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เมืองไทยในอดีต 2/2
สะพานข้ามแม่น้ำแควโดนระเบิด

ที่มา FW: เิมืองไทยเมื่อวันวาน...แต่เมืองไทยวันนี้เป็นไงบ้าง