... เพราะว่ารักเธอที่สุดในโลก
โปรดอย่าได้ถามเหตุผล...
เพราะเหตุผลคงน้อยไปที่จะมาอธิบายในคำว่ารักเธอ...
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=GWuISphtjO8