ละลุ LALU : ที่ผมดูมานะครับ เป็นพื้นดินยุบตัว โดนฝน โดนลม เป็นดังภาพที่เห็น
น่าเที่ยวดูนะครับ อยู่กลางทุ่ง หุบเขา ธรรมชาติดีครับ ค่าธรรมเนียม
รถอีแต๊กนำเที่ยวหรือรถส่วนตัว ๒๐๐ บาท ชุมชนละลุ ต.ทัพราช
อ.ตาพระยา จ.สระแก้วลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=i3gpzO2tRV8