จงรัก : สุเทพ วงค์กำแหงลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=v/7jR93qGV3AU&hl=en_US&fs=1&"