ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=77P6kzd_EgE&feature=related
เพลงโทน (สังข์ทอง สีใส)เพลงโทน (สังข์ทอง สีใส):l-:l-เพลงโทน (สังข์ทอง สีใส)เพลงโทน (สังข์ทอง สีใส)