วิธีการสูบน้ำมันจากแหล่งน้ำมันใต้ดินK. Djehuti_CMU เคยเขียนบทความที่ว่าเวลาสูบน้ำมันจะใช้ 2 แบบ
คือช่วงแรกน้ำมันดิบมีแรงดันอยู่ก็จะพุ่งขึ้นมาเหมือนกับน้ำพุ ต่อมาน้ำมันเริ่มหมดก็จะใช้น้ำอัดลงไปซึ่งความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันก็จะทำให้น้ำมันลอยขึ้นแล้วก็สูบขึ้นมา ในความเป็นจริงท่อที่สูบอยู่ระหว่างชั้นหินที่มีสายน้ำมันอยู่ก็จะทำให้มีการไหลของสายน้ำมันมาบริเวณที่เจาะ เค้าไม่ได้แทนที่สายน้ำมันทั้งหมด ลองคิดว่ามีแอ่งน้ำและมีท่อน้ำที่ไหลมาที่แอ่ง เวลาเติมน้ำให้น้ำมันลอยขึ้นเติมเฉพาะที่แอ่งเท่านั้นแล้วท่อก็จะสูบน้ำมันขึ้นมา เปลือกโลกย่อมเป็นโพรงและเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น (ปรกติเปลือกโลกเคลื่อนที่อยู่แล้ว) นอกจากนี้ยังมีการเจาะแก็สธรรมชาติมาด้วย ก็เหมือนสภาพลูกโป่งโดนดูดลมออก ทำให้สมดุลของแผ่นเปลือกโลกเปลี่ยนไป


ผลที่ตามมา คือการที่เกิดแผ่นดินไหว
ปรากฏการณ์โลกร้อนทำให้น้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น และการยึดโยงของเปลือกโลก ซึ่งเดิมมีน้ำแข็งเกาะกันอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไป ทั้งโมเมนตัมการหมุนของโลกก็เปลี่ยนแปลง เปลือกโลกก็จะเคลื่อนตัวมันเองไปตาม เพื่อปรับสมดุลใหม่ จึงทำให้อุบัติการณ์แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น


และจากเข้าไปศึกษาในเว็บของกรมอุตุฯ แล้วดูอุบัติการณ์แผ่นดินไหวในโลกนี้จะเห็นว่ามีแผ่นดินไหวขนาด 5 -6+ ริกเตอร์เกิดขึ้นเกือบทุกวัน ปัญหาใหญ่คือในโลกเองก็มีสายธารลาวาอยู่ ถ้าหากจังหวะและตำแหน่ง เปลือกโลกไปอยู่ที่เหมาะสมของการประทุครั้งใหญ่