มีคำพูดเก่าของชาวเหนือมาฝากครับ อู้หื้อคนฮัก ยากนักจักหวัง อู้หื้อคนจัง กำเดียวกะได้ คนเราถ้าเวลาพูดอยากให้คนรักคนชอบนั้นแสนยาก แต่ถ้าพูดให้คนเกลียดเพียงแค่คำเดียว คนก็เกลียดได้ ธรรมชาติจึงสร้างคนขึ้นมาให้มี 2หู 2ตา แต่มีเพียงหนึ่งปาก นั้นเพราะธรรมชาติ ต้องให้คนพูดแค่ครึ่งเดียว ในสิ่งที่ไดฟังได้เห็นมา จริงไหมครับอู้หื้อคนฮัก