ขับร้องโดย คุณเหม มือเบส วงพลอย
เพลงช้าๆเพราะๆครับ

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=2uN-JJTdD-g
เพลง แค่ข่าวร้าย(วงพลอย)เพลง แค่ข่าวร้าย(วงพลอย)เพลง แค่ข่าวร้าย(วงพลอย)เพลง แค่ข่าวร้าย(วงพลอย)เพลง แค่ข่าวร้าย(วงพลอย)เพลง แค่ข่าวร้าย(วงพลอย)เพลง แค่ข่าวร้าย(วงพลอย)