กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: กลอนเรียกวิญญาณ

 1. #1

  เรื่องฮิตน่าอ่าน กลอนเรียกวิญญาณ


  กลอนเรียกดวงวิญญาณ
  ตั้งนะโม 3 จบ
  บัดนี้......นะโมจบ 3 ครั้ง ขอเชิญฟังกระแสวาท ขอประกาศอ่านเอิ้น วิญญาณท่าน ท่านผู้ตาย ว่าดวงวิญญาณ..คุณพ่อ__________________ข่อย...นี้......เอ้ย
  ยามเจ้าตายไปแล้ว เชื้อไฟเผาย่างจูดจี่ น้ออีพ่อ บาดนี้น้อเหลือแต่รูปภาพเจ้า เหลือแต่โกฏิกระดูกเจ้า พอให้เมียและลูกเต้า อยู่ทางบ้านได้หล่ำแยง
  พ่อ____________ เอ้ย...... บาดบ้านเพิ่นไปไห่ กะยังฮู้ว่าต่าวมา...น้ออีพ่อ บาดบ้านเพิ่นไปนากะยังฮู้ว่าต่าวโค้ง… บาดว่าดวงวิญญาณเจ้า จักสิไปดงด้าว ทางได๋มิดจี่หลี่ พ่อเอ้ย..... แม่_________พร้อมลูกหลาน คอยมื่อนั้นมื่อนี้ แม่นคอยแล้วกะป่าวดาย เห็นแต่หน้าน้องอ้าย จักพ่อไปทางได๋เด้.....ค่ำแลงมาคือมิด โลดคิดนำบ่มีแล้ว จักแม่นไปอยู่ใสแหล่ว บ่เห็นแววบ่เห็นไง่ ส่างมาป๋ะเมียและลูกไว้ ให้ไทยบ้านเพิ่นนั่งมอง ล่ะเดี๋ยวนี้ควันธูปนั้น มันค่อย ๆ จางหาย เห็นน้ำตาเทียนไหล มอดมลาย..เอ้ย..สูญสิ้น คือจั่งวิญญาณเจ้า...โอ้....โอ้ย.......พ่อ______________คือจั่งเจ้ายังเป็นห่วง อีพ่อเอ้ย....ปัญหาหยังทั้งปวง บ่ทันเสร็จเรียบร้อย คั่นโตเจ้าว่าด่วนตาย หล่ะเสียงกลองดังตึ้งตั้งทางวัดแล้วเมินเฉย ตั้งแต่ก่อน..โอ้ย...เจ้าเคยไปจั่งหัน หมู่เพิ่นเทียวมาเอิ้น หล่ะยามเจ้าตายไปแล้ว บ่คืนมาหาลูกอ่อน อาทิตย์จรลับขอบฟ้า วันหน้ากะฮุ่งมา หล่ะเจ้าไปหาฝูงเพื่อนทางได๋ให้ฟ้าวแหน่ ดาวและเดือนนั้นน่า มันลงลับเขาสุเมร อีกวันลงกะคงเห็นไขแสง ดอกฮุ่งมาขาวจ้า บาดว่าดวงวิญญาณ..พ่อ____________ เจ้า
  หล่ะยามเจ้าตายไปแล้ว ไปเลย ๆ โลดบ่หล่ำ บ่คึดนำลูกอยู่บ้านหลานน้อยได้จ่มหา
  พ่อแม่พี่น้องพร้อมลูกหลาน หล่ะเพิ่นคึดฮอดเจ้าหลาย แทบสิเป็นป่วงบ้า ไห้หาอยู่ทุกวันศีล คั่นได้ยินเสียงเจ้าหัวหลาน............... ได้กล่าววอนวานเอิ้น ว่า...มา...เด้อ.......หล่ะว่ามาเด้อ ดวงวิญญาณพ่อ_____________
  ข่อยนี้เอ้ย.... ให้เจ้ามา ๆ ท่อน หรือเจ้าค่ำลานอน ขอให้เจ้าฟ้าวตื่น ให้เจ้าฟ้าวลุกขึ้น มาทาแป้งว่าแต่งโต มาแต่งโตโก้ ๆ ขึ้นไปเบิ่งเทิงเวหา ไปเบิ่งฝูงเทวา อยู่สวรรค์วิมานกว้าง หล่ะให้เจ้ามาเอาท่อน มีทั้งหมอนพร้อมสาดเสื่อ มีทั้งตกน้อแต่งไว้ มีทั้งผ้าดอกหมี่ไหม หล่ะแม่_________และลูกหลาน หล่ะเพิ่นได้ตกน้อแต่งไว้ ทุกสิ่งอย่างนั้นมีหมด พี่น้องใจรันทด ได้นั่งรอคอยเจ้า ....หล่ะพี่น้องเฮากะมาพร้อม เตรียมน้ำหอมไว้สรงโกฏิ คนโค้งหล่ะหลายล่าย ได้มาเฝ้าว่าฮ่วมบุญ
  ว่า...มา...เด้อ.... หล่ะว่ามาเด้อ ดวงวิญญาณคุณพ่อ__________เอ้ย ให้เจ้ามาน้อกินข้าว ในพาเพลลูกเมียเจ้าได้ตกแต่ง มีทั้งแกงน้ออ่อมคั่ว ขนมต้มคู่สู่แนว มีทั้งปลาป่นปิ้ง ผสมจ้ำว่าแจ่วบอง หล่ะมื่อนี้ญาติพี่น้อง เพิ่นได้แต่งกองผลา ส่งไปหาดวงวิญญาณ ให้อยู่สุขสบายบ้าง ว่า..มา..เด้อ.. มาเอาบุญไปจ้าง ยมพิบาลท่านผู้ใหญ่ จ้างให้เพิ่นพาไป เมืองวิมานผ่านฟ้า ไว้คอยถ้าว่าเบิ่งดาว หล่ะคิดเห็นเด้.......คิดเห็นคราวก่อนกี้ เจ้ายังอยู่เป็นคน น้ออีพ่อ.... เคยอาศัยแพงฮักต่อกันกะผองม้วย หล่ะเคยได้อาศัยช่วยการงาน เจ้ายังได้สร้างก่อ ค่ำแลงมาเคยกินปลาฮ่วมถ้วย เคยกินกล้วยว่าฮ่วมเครือ ตั้งแต่นี้ไป..น้อ ...ไปหน้า บ่มีมื่อสิกลับมา....คืนมาพ้ออีกคือเก่า.....พ่อ________เอ้ย ไผกะมีแต่ว่าคิดฮอดเจ้า บ่มีมื่อว่าสิเห็น หล่ะมื่อนี้ญาติพี่น้องเพิ่นได้แต่งดอกพาเพล เคนพระสงฆ์ได้ทานหา มอบบินไปถึงเจ้า ว่า..มา..เด้อ... หล่ะว่ามาเด้อ ให้เจ้ามาน้อกินข้าว หวานคาวได้มอบส่ง ... หล่ะเพิ่นเลี้ยงมาพอแล้ว ให้เจ้านั่งลงกิน เด้อพ่อเด้อ......
  ผลผลา ลูกเมียยอมายก ได้แต่งพามาตั้ง หล่ะมีพ้องบ้านเมืองพร้อม ทั้งปัจจัยเงินทอง ลูกเมียญาติพี่น้องได้มอบส่ง เอาไปเป็นค่าจ้าง ทางขึ้นสู่สวรรค์ อีกอันหนึ่ง มีไปหมดตลอดสิ้น ของเจ้ามักแต่งทานหา ผ้าไหมคำดอกแพรวา ดอกเครื่องไทยทานพร้อม หล่ะมีทั้งปราสาทเผิ่ง ทำเป็นอัดเฮือนหอ อีพ่อเอ้ย....ให้เจ้ามารอรับ อย่าสะโดนดอกนานช้า หล่ะยมมวลลูกหลานคิดเห็นหน้า อนิจจัง สังขารา
  ใต้พรหมฟ้ามันบ่เที่ยง พ่อ___________เอ้ย มาฮอดแล้ว อย่าใจค้อยอย่าใจเงี่ยง ทำสติให้เที่ยงมั่น สัญญาตั้งว่าต่อบุญ หล่ะคั่นมีชาติหน้าพุ่น ให้เจ้าต่อตามติด เด้อพ่อเด้อ..... บังสุกุล โภชนัง ให้เกิดผลน้อหนุนช่วย หล่ะคอยอำนวยความสุขให้ ดวงวิญญาณของเจ้าให้สุขยิ่ง คุณพ่อตาแม่ยายลูกเมียเลาอยู่พี้ ตนเจ้าอย่าห่วงหา กองปราสาทเผิ่งนี้น่า ถวายพระดอกเณรเถร ขอให้เป็นอานิสงค์ ส่งไปน้อนำก้น หล่ะขอให้หนีไกลพ้น อบายพรหมน้อทั้ง 4 จงมีสุขลื่นล้นเหลือพ้นลื่นประมาน.... บุญที่รับวันนี้บารมีให้เกื้อก่อ มารับเอาสา
  เด้อพ่อ บุญกุศลตั้งอยู่ถ้า อยู่ทางบ้านมารับเอา
  ว่า...มา...เด้อ....หล่ะว่ามาเด้อ ดวงวิญญาณคุณพ่อ__________ให้เจ้ามากินข้าวหวานคาวที่จัดแต่ง หล่ะมีทั้งแกงน้ออ่อมคั่ว ขนมต้มคู่สู่แนว คั่นเจ้ามาฮอดแล้วให้เจ้านั่งลงกิน สาท่อน..เด้อ...คั่นว่าญาติพี่น้องนั้นแต่งเค็ม ขอให้เจ้านี้ตื่มน้ำ หล่ะคั่นมันจางให้เจ้าเอาเกลือตื่ม กินข้าวแล้วกะอย่าลืม...อย่าสะลืมดื่มน้ำ สาแล้วจั่งค่อยไป
  หล่ะ...ห่วงหลายเด้......โอ้....โอ้ย..... ห่วงหลายเด้ เคยเห็นโตเคยเห็นหน้า ค่ำแลงมาคือเจ้าสิโค้งอ่วย พ่อ____เอ้ย เคยตักบวยฮ่วมแอ่งน้ำ เคยกินข้าวว่าฮ่วมพา หล่ะจั่งว่ามาบาดนี้ เจ้าไปอยู่ทางได๋ พ่อเอ้ย....ทั้งลูกเมียญาติพี่น้อง เพิ่นไปจั่งหันอยู่วัดวาบ่เคยมีเว้น หล่ะเคยได้กินบ่น้อข้าว เคยได้เห็นบ่เด้น้อ หล่ะลูกเมียญาติพี่น้องมาคึดฮอดตั้งแต่เจ้า ย่านบ่มีข้าวว่าอยู่กิน หล่ะอยู่กับดิน กินกับหญ้า ฝนตกมาหัวลมปั่น เสียงฟ้าฮ้องตึ้งตั้ง จักไปหลี้อยู่หว่างได๋
  ว่า..มา..เด้อ.. มาฮอดไห่อย่ามัวส้นกอหญ้า มาฮอดนาอย่ามัวส้นกอข้าว มาฮอดโพนกะเดาวิญญาณเจ้าอย่าได้แป่ มารับเอาไว ๆ แหน่ บุญกุศล ปราสาทเผิ่งตั้งโจ้โก้ รอถ้าคู่สู่อัน หล่ะว่าสาธุเด้อ....เงินและทอง ลูกเมียญาติพี่น้องมาทานให้ หล่ะมวลปัจจัยเพิ่นกำหว่าน พร้อมวัตถุไทยทาน อันเป็นของทุกสิ่งสิ้น ถวิลให้ดอกใส่มือ พ่อ_______เอ้ย เงินและทอง ให้เจ้าเอาไปซื้อ จ้างขึ้นอยู่เทิงสวรรค์ เด้อพ่อเด้อ... มวลแพรพันอาพร ตู้หมอนเป็นของใช้ หล่ะให้เป็นของมีค่า เป็นบุญญาแปรสภาพ ให้เป็นของน้อทิพย์ล้วน อย่าสูญสิ้นว่าขาดเป็น ศีลและทานอย่าได้เว้น อบาย 4 ให้หนีไกล เด้อพ่อเด้อ... ชาติต่อไปคั่นมีจริงวัฏฏะวน คั่นหมุนปี้น
  หล่ะว่า ...สาธุ..เด้อ...ชาติที่มาภายหน้า อนาคตาชาติใหม่ พ่อ____________เอ้ย
  ให้ได้มาพบพ้อ ได้มาร่วมฮ่วมสกุล สำหรับชาตินี้นั้น เฮาได้ฮ่วมสกุลกก อีพ่อเอ้ย ...พญากรรมได้ยอยก จากไปน้อไกลแล้ว
  ว่า...สา..ธุ...สาธุ...สาธุ...เด้อ...ขอให้มียานแก้ว...........มารับเอาดวงวิญญาณ
  คุณพ่อ_________มาเอาเจ้าน้อไปส่ง....ขึ้นสวรรค์ไป..โย้ง..โย้ง....น้อ..โย้ง.โย้ง พุ่นหล่ะเด้อ...พ่อเจ้า.....อย่ามีเศร้า...แม่นเก่ามอง..เอ่อ....อ...อ..เอ่ย ใสฮอง ๆ ...โอ้ย......ๆ...ๆ....เด้อ......สาธุ
  :1-
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ขวดน้อย; 07-05-2010 at 17:29.

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ลูกทุ่งคือสายเลือด
  วันที่สมัคร
  May 2008
  ที่อยู่
  บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น-เชียงใหม่
  กระทู้
  277

  ฟังเพลง Music Streaming ขอฝากนำแน่คับ

  [wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=241s3[/wma]
  แหล่ เทศน์แหล่ (ฝึกหัด) พระสิทธิโชค สิทฺธิปุญฺโญ แกะจาก อ.พระมหาพิมพา1

 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ครูโนช
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  กระทู้
  372
  อันนี้ฟังแล้วกะสิไห่คือกันเด้หนิ....

 4. #4
  แหล่ เทศน์แหล่ (ฝึกหัด) พระสิทธิโชค สิทฺธิปุญฺโญ แกะจาก อ.พระมหาพิมพา1 / ขนาดท่านฝึกหัดนะเนี้ย เสียงดีค่ะ กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ ฝึกบ่อย ท่าน ได้มีชื่อเสียงแน่เลยค่ะ

 5. #5
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ครูไทยไกลบ้าน
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  กระทู้
  108
  สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง

  สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง  Bump: สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง

  สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง


 6. #6
  แหล่ เทศน์แหล่ (ฝึกหัด) พระสิทธิโชค สิทฺธิปุญฺโญ แกะจาก อ.พระมหาพิมพา1......
  ....สาธุ...อนุโมทนานำครับ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •