ใจประสานใจ...
LALU-ละลุ (แกรนด์แคนยอน เมืองไทย ที่สระแก้ว ครับ)

... เพราะมีดาวพรั่งพราวอยู่บนฟ้า
สาดส่องมายามราตรีในที่ฝัน
ดังสื่อรักจากใจใกล้ชิดกัน
คอยนำฝันเรืองร้อยด้วยดวงใจ
มองดวงเดียวดวงดาวด้วยใจรัก
ได้ประจักษ์ซึ้งความดีเจ้ามีให้
อยากเอ่ยบอกทั้งนี้สี่ห้องใจ
ไม่แหนงหน่ายในรักนิจนิรันดร์
ณ แดนใดในห้วงที่ผ่านพบ
ขอได้จบสิ่งใดที่กีดกั้น
ด้วยใจนี้มีแต่ดาวทุกเชื่อวัน
ทุกรำพันสุดใจรักและภักดี ....


[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=357s2[/wma]