น้องสาวเอย ชีวิตนี้ของอ้าย ลูกผู้ชายหัวใจแกร่ง

ขอทุ่มแรงรับใช้ชาติ แผ่นดินนี้ที่อยู่มา

ชาติชาตาชายคืออ้าย ขอเทกายเผื่อดินอยู่

สิเชิดชูรักษาไว้ ด้วยใจนี้ที่ภักดี

แต่หากทางความฮักนี้ ของญาพี่มีเพียงเธอ

ฮักเสมอถึงอยู่ไกล บ่มีไผมาแทนเจ้า

ย้านมีคนนำมาเฝ้า เอาหัวใจเจ้าออกห่าง

จนคึดต่างบ่มาใกล้ คนคืออ้ายแล้วไป๋น้อ