เพลง กุหลาบเวียงพิงค์ (วงจันทร์ ไพโรจน์)เพลง กุหลาบเวียงพิงค์ (วงจันทร์ ไพโรจน์)เพลง กุหลาบเวียงพิงค์ (วงจันทร์ ไพโรจน์)เพลง กุหลาบเวียงพิงค์ (วงจันทร์ ไพโรจน์)เพลง กุหลาบเวียงพิงค์ (วงจันทร์ ไพโรจน์)

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=7XdfR9GwTl4&NR=1
:l-:l-:l-