เพลง รักสะท้านดินสะเทือน(ยอดรัก สลักใจ)เพลง รักสะท้านดินสะเทือน(ยอดรัก สลักใจ)เพลง รักสะท้านดินสะเทือน(ยอดรัก สลักใจ)เพลง รักสะท้านดินสะเทือน(ยอดรัก สลักใจ)เพลง รักสะท้านดินสะเทือน(ยอดรัก สลักใจ)
ร่วมรำลึกความหลังเมื่อครั้งเก่าๆกันเด้อครับ ฟังยามได๋ก่าม่วนครับ

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=OMrDpETaEVU
:l-:l-:l-:l-:l-:l-