เพลง ใครลืมใครก่อน (สายัณห์ สัญญา)เพลง ใครลืมใครก่อน (สายัณห์ สัญญา)เพลง ใครลืมใครก่อน (สายัณห์ สัญญา)

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=z_XUFSVfsCY&feature=related
:l-:l-