กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1

หัวข้อ: อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)

  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)  อาณาจักรฟูนาน(ฟูนัน) (พ.ศ.611 – พ.ศ.1093 )  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)

  อาณาจักรฟูนัน เป็นอาณาจักรเก่าแก่ในดินแดนสุวรรณภูมิ หรือคาบสมุทรอินโดจีน มีอำนาจรุ่งเรืองอยู่นานกว่า 500ปี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 ถึงพุทธศตวรรษที่ 11


  ศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนันอยู่ที่ใดไม่ปรากฏแน่ชัด อาจตั้งอยู่แถบแม่น้ำโขงตอนใต้หรือที่ราบปากแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยในปัจจุบัน แล้วแผ่อำนาจเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนที่เป็นอาณาจักรไทย และภาคใต้ของดินแดนที่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันและได้ขยายอิทธพลไปถึงแหลมมลายูด้วย  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)


  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)


  เวลาต่อมาได้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้น พบหลักฐานใหม่ๆ ทำให้เชื่อกันว่าฟูนันอาจมีศูนย์กลางอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แม้นักปราชญ์ทางโบราณคดีชาวต่างประเทศบางคน เช่น ศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลี เยร์ แห่งมหาวิทยาลัยซอร์บอน ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แสดงความเห็นว่า ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 7-9 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนัน ประมาณปี พ .ศ. 800 ถึงปลายปี พ.ศ. 900 ฟูนันเจริญสูงสุด มีอิทธิพลเหนืออาณาจักรต่างๆในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และอาณาจักรทางใต้ไปจนถึงปลายแหลมมลายู รวมเป็นเขตอิทธิพลของอาณาจักรฟูนัน และฟันยังมีอิทธิพลไปถึงดินแดนทางตอนใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน ลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้และยังมีอำนาจเหนืออาณาจักรขอมด้วย  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)  ประมาณปี พ.ศ.1000 ชื่อของฟูนันได้หานไป มีชื่ออื่นๆเข้ามาแทนที่ในบริเวณที่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนัน ศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลี เยร์ สันนิษฐานว่า เพราะฟูนันพ่ายแพ้ขอม แต่ดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงบริเวณทางตอนใต้ที่เป็นราชอาณาจักรไทยปัจุบันยังคงมีพัฒนาการต่อมา  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)  ตามหลักฐานจีนจากบันทึกของภิษุอี้จิง นักธรรมจาริกชาวจีนซึ่งได้เดินทางโดยทางเรือเพื่อไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 13 และได้ผ่านบ้านเมืองหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าพราหมณ์ชาวอินเดียได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและแต่งงานกับชนพื้นเมืองที่เป็นเจ้าหญิงสร้างอาณาจักรฟูนันขึ้นปกครองโดยรับอารยธรรมอินเดียไว้อย่างแน่นแฟ้น เช่น การปกครองแบบเทวราชา เป็นต้น อาณาจักรฟูนันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่อารยธรรมอินเดียแผ่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)


  นับตั้งแต้พุทธศตวรรษที่11-12 เป็นต้นมา เมืองในเขตลุ่มแม่น้ำใกล้ทะเลหรืออยู่ในเส้นทางผ่านของการเดินเรือระหว่างอินเดียกับจีน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมกับโลกภายนอกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ผู้นำของเมืองได้เรียนรู้อารยธรรมอินเดียซึ่งผูกพันกับทั้งศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา และนำมาปรับให้เข้ากับทัศนคติความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่น สังคมเมืองจึงพัฒนาขึ้นเป็นแคว้นหรืออาณาจักร มีการจัดรูปแบบการปกครองและระบบสังคมที่รัดกุมขึ้น สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองโดยเริ่มจากอาณาจักรทวารวดี เป็นมา


  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)


  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)


  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)


  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)


  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)


  ผลจากการขุดค้นที่เมืองจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏว่าพบชุมชนโบราณซึ่งมีอายุประมาณปี พ.ศ.799-983 และผลการสำรวจทางโบราณคดีที่เมืองอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พบเครื่องประดับ แม่พิมพ์ตราประทับเหรียญกษาปณ์ พระพุทธรูปและเทวรูป เป็นต้น นั่นแสดงว่าเมืองอู่ทองมีร่องรอยของวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรฟูนันอยู่  อาณาจักรขอมโบราณ ตอนที่ 2 (อาณาจักรฟูนาน)

  ที่มา
  ดนัย ไชยโยธา. ประวัติศาสตร์ไทย :ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสิ้นอาณาจักรสุโขทัย.
  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2546.
  http://archaeology.thai-archaeology.info/
  http://www.oknation.net/blog/supawan/category/Cambodia
  www.oknation.net/blog/surasakc/c...ory/A15/
  www.bloggang.com/  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 13-05-2010 at 12:04.


Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •