สุโขทัยระทม...

[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=244s3[/wma]

... บอกว่าคิดถึงและคิดฮอด
อยากโอบกอดดวงฤทัยขวัญใจอ้าย
คิดฮอดแหน่เด้อจากอ้ายซาย
แม่นอยู่ไส๋ใจอ้ายคิดฮอดบ่ส่วงเซา

คิดฮอดแหน่หล่าถ่าอยู่ทางนี้
ถ่าเป็นปีแล้วน้องหล่าอ้ายนี้เหงา
ยังคอยถ่าอยู่เถียงนาน้อยบ้านนาเฮา
อย่าทิ้งคนจนให้เศร้าเหงาใจเลย ...