:l-:l-ในการฟ้องหย่าเมียและขอเป็นผู้ดูแลลูกน้อยวัยสี่ขวบ,รายหนึ่ง

ในเมื่อเรื่องถึงศาล ฝ่ายหญิงแถลงค้านต่อหน้าผู้พิพากษาว่า

"ดิฉันเป็นผู้อุ้มท้องนานอยู่ตั้งเก้าเดือน และ เป็นผู้ให้กำเนิดเด็ดน้อย

ลืมตาขื้นมาดูโลก ความผูกพันระหว่างแม่ลูกจึงลึกซึ้งมากกว่าพ่อลูกอย่างแน่นอนค่ะ"

ศาลให้โอกาศฝ่ายชายแถลงเหตุผลบ้าง เขาลุกขึ้นยืนตัวตรงพูดด้วยเสียงดังฟังชัดว่า

"ข้าแด่ศาลที่เคารพ ก่อนอื่นผมใคร่ขออนุญาตถามซักหนึ่งคำถาม สมมติว่า ผมหยอด

เหรียญซื้อเบียร์กระป๋องจากตู้ขายอัตโนมัติ ผมต้องหยอดเหรียญเข้าไปก่อนถึงจะได้

เบียร์ออกมา ถามว่า...เบียร์นั้นสมควรเป็นของตู้หรือสมควรเป็นของผมครับ"

c06:c06: