ผมเล่นดู๋ครับเฮือนใกล้วัด เล่นใต้ศาลาวัดสมัยก่อนเป็นศาลาไม้ยกพื้นสูง เอาเสาศาลาเป็นเขตครับ ขีดเส้นระหว่างเสาแล่นจนหัวตำเสาคือว่าละครับ บ่ว่าฝนตกแดดออกเล่นได้เบิด