ประเพณีแซนโฏนตา เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งจะจัดเพียงปีละครั้ง