ประเภท:
ท่องเที่ยว - ออกค่าย
เวลาเริ่ม:
29 เมษายน 2010 เวลา 18:25 น.
เวลาสิ้นสุด:
30 สิงหาคม 2010 เวลา 21:25 น.
สถานที่:
หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
กิจกรรมเลี้ยงช้าง หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง
เพียง ท่านสละเวลา และทำความเข้าใจช้าง ท่านก็สามารถช่วยช้างไทยได้ ตัวท่านเอง องค์กรของท่าน สามารถจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ยาถ่ายพยาธิ ยานวด ยาบำรุง หรืออาหารให้ช้างได้โดยตรง โซ่ช้างขนาดต่างๆ และอื่นๆ
กิจกรรมที่ท่าน สามารถทำได้
๑.ให้อาหารช้าง แม่ลูก ช้างชรา (เรามีอาหารจำหน่ายเข่งใหญ่ๆ เข่งละ ๑,๐๐๐ บาท ใช้อย่างน้อย ๓-๔ เข่ง)
๒.อาบน้ำลูกช้าง ขัดตัวช้างใหญ่
๓.ทำความสะอาดคอกช้างเก็บมูลช้าง
๔.ผสมอาหารเสริม สำหรับเลี้ยงช้าง การสับหญ้า การโม่อาหาร
๕.มอบยาเวชภัณฑ์ดูแลช้าง อย่างดีเราต้องการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
- ที.เอ.ครีม 0.1% บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
- พารามอล ชนิดฉีด
- คลอเฟนิรามิน ชนิดเม็ด
- น้ำมัน เซนลุกซ์ 450 ml.
- PENDISTREP L.A. 100 ml
- รินตัล โบลัส 600 mg
- เรวิคอน 500 Tablets
- คาโตซาล 10 %
- เบตาดีน โซลูชั่น
- NIPRO HYPODERMIC NEEDLE 18GX1.5"
- NIPRO HYPODERMIC NEEDLE 23GX1"
- กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อ ความจุระบุ 20 มล.


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณนันต์ วังช้าง โทร.0869013981
e-mail : elephantfilmart@hotmail.com
www.changdee.com
http://www.facebook.com/event.php?eid=106260302750368&index=1