กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1

หัวข้อ: โรงพยาบาลแจกยาฟรี บอกต่อไปได้กุศลแรง

 1. #1
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ช่างภาพอิสระ
  สัญลักษณ์ของ ฅนภูค่าว
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  นครโคราช บ้านเกิดกาฬสินธุ์
  กระทู้
  1,368

  โรงพยาบาลแจกยาฟรี บอกต่อไปได้กุศลแรง


  ขอประชาสัมพันธ์ครับ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน หรือคนรู้จัก เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
  ( ลูคีเมีย) และ มะเร็งกระเพาะอาหาร จะได้ช่วยกันบอกต่อ...
  แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมาน
  และคร่าชีวิตผู้คนในอันดับต้นๆ ในทุกวันนี้ คงต้องนับรวมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ มะเร็งกระเพาะ
  อาหารไว้ด้วย
  โดยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดนี้ ส่วนใหญ่นอก
  จากจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่ายาสูงลิบ ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการท ำงานการใช้ชีวิตที่มีข้อจำกัด
  อย่างยิ่ง ภาวะของโรคจะบั่นทอนลงไปเรื่อยๆ
  สร้างความหดหู่ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด
  ล่าสุด บริษัทยาข้ามชาติโนวาร์ตีส ได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป
  (GIPAP:Glivec InternationalPatient Assistance Program) ซึ่งเป็นโครงการให้ความ
  ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง ( Chronic Myeloid Leukemia) ที่มีผล
  ฟิลาเดเฟียโครโมโซม ( philadephia chromosome) เป็นบวก ผู้ป่วยมีอาการในระยะรุนแรง
  ของโรค หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ ( GIST-Grstro-Intesinal Stromal
  Tumor) ที่ผ่าตัดไม่ได้ และอยู่ใน ระยะลุกลาม ( มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก)
  โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งจะ มอบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะมี
  ยาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้ต่อไป
  ดร.แดเนียล วาเซลลา ผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส ( สหรัฐอเมริกา) กล่าวว่าประเทศไทย
  เป็นหนึ่งใน 80 ประเทศทั่วโลก ที่ได้ร ับอนุมัติในโครงกา! รดังกล่าว ปัจจุบันจีนพบมีผู้ป่วยมากกว่า
  1.8 หมื่นราย โดย มีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800 คนซึ่งนับว่ายังน้อยมาก
  จึงต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการ
  ทั้งนี้ ได้จัดตั้งมูลนิธิแมกซ์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติ
  ในการประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าวทั้งนี้ สำนักงานมูลนิธิแมกซ์ ตั้งอยู่ที่ซีแอตเติล
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดย ' เพโดร ริวาโรลา ' ( Pedro Rivarola)
  เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชาย ' แม็กซิมิเลียโน ริวาโรลา ' (Maximilliano Rivarola) ซึ่งเสีย
  ชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตด้วยวัยเพียง 17 ปี
  สำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา ได้แก่ แมกซ์! ( ประเทศไทย) ซึ่งจะเป็นผู้ทำ
  การพิจารณาอนุมัติอย่างอิส ระ
  สำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
  (CML-Chronic Myeloid Leukemia) หรือ มะเร็งกระเพาะอาหาร ( GIST)
  ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า มีผล CD 117 เป็นบวก
  2. ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไ! ทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
  3. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
  4. ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น
  หากมีคุณสมบัติครบให้ปฏิบัติดังนี้
  1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับยาฟรีจากแพทย์ผู้รักษา
  แพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบ สมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่
  www.themaxfoundation
  2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา
  3. ภายหลังจากที่แพท ย์ของท่านส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
  4. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ มูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัท โนวาร์ตีส
  ( ประเทศไทย) เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน
  5. แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติให้ท่านทราบเอง

  ส่วนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการมี 16 แห่ง คือ
  1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. ศิริราชพยาบาล
  4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  5. โรงพยาบา ลพระมงกุฎเกล้า
  6. โรงพยาบาลราชวิถี
  7. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  8. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  9. โรงพยาบาลตำรวจ
  10. โรงพยาบ าลภู มิพล
  11. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  12. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  13. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  1 4. โรงพยาบาลหาดใหญ่
  15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ
  16. โรงพยาบาลสระบุรี

  ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว
  สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์ และบุษกร สนธิกร
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202
  หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่
  www.gipapthailand.org
  หรือ
  www.themaxfoundation.com
  The Manager of Meditation Lover Group
  http://groups.msn.com/MeditationLover
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ฅนภูค่าว; 24-05-2010 at 10:10. เหตุผล: เพิ่มลิ้งค์

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •