...โอ้ใจเราช่างอ่อนแอนัก
ใจยังปักรักเจ้าเข้าแล้วนี้
ทั้งที่รู้ ว่าเจ้าไม่ใยดี
ใจดวงนี้ก็ยังรักไม่เสื่อมคลาย

สัญญาฝันฝ่ายเดียวเพื่อยึดมั่น
เป็นเพียงฝันในวันที่มันสาย
ต้องอกหักอีกแล้วลูกผู้ชาย
สิ่งสุดท้ายนี่คือชายเจ้าน้ำตา ...[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=465s2[/wma]