ประชากรโลกเมื่อมี100คนจะเป็นยังงี้ แหละจ้า
ถ้าสามารถย่อประชากรโลกลงเหลือเพียง 100 คน
ถ้าสามารถย่อประชากรโลกลงเหลือเพียง 100 คน
โดยยังคงสัดส่วนต่าง ๆ ของประชากรไว้อย่างถูกต้อง
จะมีสภาพดังนี้57 คนเป็นชาวเอเชีย
21 คน เป็นชาวยุโรป
14 คน อยู่ทางฝั่งตะวันตก ทั้งทางเหนือและใต้
8 คน เป็นพวกอัฟริกัน


52 คน เป็นผู้หญิง
48 คน เป็นผู้ชาย


70 คน เป็นพวกที่ไม่ใช่ผิวขาว
30 คน เป็นพวกผิวขาว


70 คน ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์
30 คน นับถือศาสนาคริสต์


89 คน เป็นพวกที่มีเพศชัดเจนและชอบเพศตรงข้าม
11 คน เป็นพวกที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพศอะไรและชอบเพศเดียวกัน


6 คน เป็นพวกที่ร่ำรวยมาก และมีทรัพย์สมบัติเท่ากับ 59%
ของความมั่งคั่งทั้งโลกรวมกัน โดยทั้ง 6 คนนี้เป็นชาวอเมริกัน


80 คน อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพต่ำกว่ามาตรฐาน
70 คน อ่านหนังสือไม่ออก
50 คน เป็นโรคขาดอาหาร
1 คน กำลังจะตาย และ 1 คนกำลังจะเกิด
1 คน มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรี
1 คน มีคอมพิวเตอร์ใช้