การปฏิบัติต่อผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิติเตียน โปรดอ่านบทความนี้ก่อนค่ะ

จากหนังสือ วิธีชนะมิตรและจูงใจคน ของ เดล คาร์เนกี

เราจะพบว่า สิ่งต่อไปนี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน
แล้วเราจะไปตำหนิติเตียนในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพื่ออะไรหรือคะ
เพราะการตำหนิติเตียนกันนั้น ทำลายความรู้สึกแห่งการเป็นคนสำคัญของมนุษย์
ทำให้เกิดโทสะ และก่อศัตรูโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของเราเลยละ


คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องพึงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยดีค่ะ

เพราะอะไรหรือคะ

ก็เพราะว่า 99 ครั้งใน 100 ครั้งแห่งความผิดของมนุษย์ เขาจะไม่ตำหนิติเตียนตนเองแต่อย่างใด แม้ความผิดพลาดนั้นจะ ร้ายแรงสักขนาดไหนก็ตาม


การตำหนิติเตียน เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ เพราะจำต้องทำให้ผู้ถูกติเตียนแก้ตัวต่างๆ และพยายามที่จะเข้าข้างตนเอง การตำหนิติเตียนเป็นภัย เพราะมันสามารถทำให้จิตใจอันภาคภูมิของมนุษย์ได้รับความปวดร้าว ทำลายความรู้สึกแห่งการเป็นคนมีความสำคัญ และก่อให้เกิดโทสะ


ก่อนที่จะตำหนิติเตียนผู้อื่น แก้ไขวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น จงแก้ไขตัวของเราเองให้เรียบร้อยเสียก่อน


ในการติดต่อกับบุคคลทั่วๆไป เราจงจำไว้เสมอว่าเรามิได้ติดต่อกับบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยเหตุผล แต่เราติดต่อกับบุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความ ผันแปรแห่งอารมณ์ และห้อมล้อมอยู่ด้วยอคติ และจิตใจคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความหยิ่งทะนะ และทิฐิ


"ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวร้ายต่อผู้ใด จะกล่าวเฉพาะแต่ความดีเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ของมนุษย์ทุกคน"


ควบคุมตนเอง-เข้าใจผู้อื่น-ยินดีให้อภัย ค้นหาความจริงว่าทำไมเขาจึงได้กระทำลงไปอย่างที่เขาได้กระทำ การเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง คือ การให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่าง


ทำไม? เราจึงจะด่วนตัดสินผู้อื่นเร็วจนเกินไปเล่า


จาก หนังสือการปฏิบัติต่อผู้อื่น ของ เดล คาร์เนกี