ถ้าเราจอดรถในห้างแล้วรถเกิดหายขึ้นมา ถามว่าใครจะรับผิดชอบข้าพเจ้าและเพื่อนได้ไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า โดยได้จอดรถไว้ในห้างสรรพสินค้า เราก็เลยคุยกันว่า ถ้าจอดรถแล้วรถหายไปล่ะ ใครจะรับผิดชอบหรือ


ดังนั้นเมื่อพวกเราตั้งโจทย์ไว้ดังนี้ เราก็ต้องไปหาคำเฉลยออกมา ซึ่งคำเฉลยที่ได้พบก็คือ


กรณีของรถหายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ โดยปกติถ้าผู้ให้บริการได้จัดเก็บเงินเป็นค่าจอดรถ ค่ารับฝากรถระบุไว้ชัดเจนว่า "รับฝากรถ" ซึ่งเจ้าของสถานที่ผู้รับฝากจะต้องดูแลรักษารถที่ลูกค้านำไปจอดไว้เป็นอย่างดีที่จะต้องพึงดูแลรักษา ถ้าหากรถมีการสูญหายผู้รับฝากก็จะต้องรับผิดชดใช้ราคาค่าเสียหายนั้น


แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าของสถานที่อาจจะว่าจ้างจากบริษัทรักษาความปลอดภัยมาดูแลโดยเฉพาะ และให้เจ้าของรถรับบัตรอย่างเดียว โดยระบุว่าจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ถ้าเกิดกรณีรถหายไปทั้ง ๆ ที่บัตรจอดรถยังคงอยู่กับเจ้าของที่แท้จริงแล้ว ก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้น ที่ไม่ตรวจตราดูแลทำให้รถผู้อื่นเขาหายไป บริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดด้วยในผลการที่ลูกจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้น


ส่วนเจ้าของสถานที่หรือห้าง ก็ไม่พ้นความผิดเนื่องจากเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยมาดูแลทรัพย์สินของลูกค้า จึงถือว่าเป็นตัวการและบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นตัวแทนในการดูแลทรัพย์สินนั้น ตัวการนั้นต้องรับผิดในผลของการที่ตัวแทนกระทำลงไปด้วย กล่าวง่ายๆ ก็คือ ทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย และเจ้าของห้างต้องร่วมกันรับผิดชอบนั่นเอง