ความผิดเมาแล้วขับ ถูกปรับและมีสิทธิ์ติดคุกความผิดเมาแล้วขับ ถูกปรับและมีสิทธิ์ติดคุกกฎหมายลงโทษผู้เมาแล้วขับเปลี่ยนแล้วนะคะ มีระวางโทษเพิ่มขึ้น

จากจำคุกไม่เกิน 3 เดือน.......

เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5000 - 20000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ


ความผิดเมาแล้วขับ ถูกปรับและมีสิทธิ์ติดคุก