ลำล่อง น้ำตาแม่ - ลำโดย มลฤดี พรหมจักร

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=AMcwlEB-K78&hl=en_US&fs