ทุกอย่างดำเนินไป...


ทุกอย่างดำเนินไปตามร่องรอย ของคนเดินทาง

เดิน....เดิน..ฝากความทรงจำไว้ บางครั้งก็เลอะเลือน บางครั้งก็จดจำ

มาเข้ามาเป็นจังหวะ เหมือนจังหวะของสีที่ผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน หรือ แตก

ต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่อยู่ด้วยกันได้

บางครั้งก็ควบคุมได้และบางครั้งก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะของมันเอง